Min trädgård

Iris

Kruka i rabatt, juni 2203

Krukarrangemang juni 2003

Lobelia

Löjtnantshjärta

Lupiner

Terrakottaarrangemang