EP Forest Lovs Esur
Breed:
Norwegian Forest Cat
Colour:
Bruntigré-vit, NFO n 09 23
Born:
1986-05-13
Breeder:
Gunnel Limnell
Fagottgatan 38
654 70 KARLSTAD, SWEDEN
Phone: + 46 (0)54 13 37 37
Owner:
Inger Andersson
Mörnersbergsv 19
S-660 52 EDSVALLA, SWEDEN
Phone: + 46 (0)54 54 42 32
Pr Ch 
Christianias Julius,
n 09 23
EP GIC
Christianias Rufus
EP IC 
Colosseums Adrian Knurr
Pans Silver
Ch Josefine
Zara av GranlyPjotr av Karibo
Sölvi
GIC
Christianias Mathilde
Ch 
Håkon Jarl av Baune
Feofar av Baune
IC Lotte
Zara av GranlyPjotr av Karibo
Sölvi
Hövedmannsgård Datsches, 
n 23
Ch
Lian Abjatar
CharlieFoundation
Foundation
TillyFoundation
Foundation
Celina av PussipelsPr Charlie av HanevoldFoundation
Foundation
CathinkaFoundation
Foundation